موبوک بهترین دوست فروشگاه آکادمی پشتیبان کتابخانه برای دانشجو.

موبوک اولین پلتفرم جامع دانشجویه که برای حل مشکلات دانشجویی پا به عرصه گذاشته…

اما شاید بگین که موبوک قراره چه کارهایی بکنه؟خب این سوال جوابش پیش ماس…

موبوک در مرحله اول با بازدید های میدانی که داشته متوجه مشکل دسترسی آسان به کتاب شده (کتاب دست دوم) وبرای حل این مشکل ایده هایی رو جمع آوری و شروع به اجرا کرده که احتمالا تا الان با یرخی از این ایده ها اشنا شدید.

Mobok is the first comprehensive student platform launched to solve students’ problems …

But maybe you can say what Mobok is going to do? Well, we have the answer to this question …

In the first stage, Mobok realized the problem of easy access to books (second-hand books) through field visits, and to solve this problem, he collected ideas and started implementing them. You are probably familiar with some of these ideas.