موبوک یعنی خودِ حامی پشتیبانِ ابزار ......... دانـــشجــــو

ما در موبوک همواره در تلاشیم که مشکلات دانشجویی را تا حد امکان کم کنیم و در این مسیر از تمام پتانسیل موجود استفاده میکنیم،و از جمله خدماتی که موبوک به دانشجویان ارائه میدهد عبارت است از:

دانشگاه موبـــوک

مجموعه ای از فایل های مورد نیاز دانشجو

موبوک

پلتفرم موبوک

دسترسی به کتـــب دست دوم مورد نیاز دانشجو

بزودی...

ما همواره در تلاشیم که خدمات جدیدی ارئه دهیم...