چرا کتبای دانشگاهی رو به موبوک بفروشیم؟

چون موبوک تعهدی در ارائه  بهتر خدمات به دانشجو دارد. همیشه به بهترین قیمت خریداریم. ارزش کتابارو برای دانشجو ها درک میکنیم.

فروش کتاب به موبوک

"(ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(ضروری)
اعلام برآود قیمت طریق واتساپ

اسامی کتب یا کتاب دست دوم(ضروری)
نام کتاب
نویسنده
ویراست یا جلد
اطلاعات دیگر
 
نام کتاب - نویسنده - جلد - ویراست - ... هر اطلاعاتی که واجب است.

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.
    برای دقیق بودن اطلاعات بهتر است تصویر کتاب هارا نیز وارد کنید.