چرا درخواست کتاب از پلتفرم موبوک؟

چون  به وسعت  یک ایران کانال تامین داره در مدت زمان دو روز نتیجه رو اعلام میکنه

درخواست کتاب

"(ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تماس از طریق واتساپ

اسامی کتب یا کتاب دست دوم(ضروری)
نام کتاب
نویسنده
ویراست یا جلد
اطلاعات دیگر
 
نام کتاب - نویسنده - جلد - ویراست - ... هر اطلاعاتی که واجب است.

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.
    برای دقیق بودن اطلاعات بهتر است تصویر کتاب هارا نیز وارد کنید.

    YYYY dot MM dot DD