معرفی موبوک

موبوک اولین پلتفرم جامع دانشجویی در سطح ایران است که با هدف کاهش مشکلات دانشجویی پا به این عرصه گذاشته است .خدمات پلتفرم موبوک فعل الحال بر یافتن و فروش کتب دست دوم دانشگاهی ارزان و فایل های مورد نیاز دانشجو منطبق است امید است که بتوانیم مشکلات دوران دانشجویی را کاهش دهیم.

درباره پلتفرم جامع دانشجویی موبوک

ما در تیم موبوک به دور از بحث هرچیزی فقط به فکر حل مشکلات و تسهیل امورات دانشجویی هستیم و امید است که در این راه با کمک شما دانشجویان عزیز بتوانیم عمده مشکلات دانشجویی را حل کنیم.

سجاد قلی زاده

سجاد قلی زاده

بنیانگذار پلتفرم موبوک
موبوک

علیرضا احمد نژاد

واحد محتوای موبوک
احسان قسمتی

احسان قسمتی

سرپرست واحد فروش موبوک
رحیم نودرگاه

رحیم نودرگاه

واحد تامین موبوک
مهدی سید رحیمی

مهدی سید رحیمی

سرپرست واحد تامین موبوک